บริษัท ริช คลีนนิ่ง จำกัด ยินดีต้อนรับ

บริษัท ริช คลีนนิ่ง จำกัด
RICH CLEANING CO.,LTD

มุ่งมั่น พัฒนา งานบริการทำความสะอาด แบบครบวงจร

บริการหลังการขาย

ด้วยบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมของเรา ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ว่า หลังจากการขายแล้ว เราจะให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี เราใส่ใจ ยินดีให้คำปรึกษา และ ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างทันท่วงที

คุณภาพเหนือมาตรฐาน

เรามีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการทำงานของพนักงาน ในแต่ละสถานที่เราจะจัดส่งผู้ตรวจสอบ เข้าตรวจสอบภายในพื้นที่การทำงานจริง และมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

ความพร้อมของบุคลากร

เราตรวจสอบประวัติของบุคลากร ก่อนรับเข้าทำงาน และ จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน ในทุกระดับ เพื่อการปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทของเรา
บริษัทของเรา เป็น บริษัทรับทำความสะอาด รับดูแลสวน กวาดถนนในหมู่บ้าน และสถานที่ต่างๆ เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการให้บริการ ทำความสะอาดมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทของเรา มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน รักษาความสะอาด เพื่อให้ลูกคาเกิดความพึงพอใจในด้านคุณภาพและราคา
บุคลากรของเรา
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงาน จะต้องผ่านขั้นตอน การตรวจสอบประวัติ การตรวจสุขภาพและ การสัมภาษณ์ อย่างอะเอียด นอกจากนั้น เมื่อพนักงานได้รับการตอบรับการเข้าทำงานแล้ว พนักงานจะต้อง เข้าโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และ ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
มาตรฐานของเรา
เราเน้นคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีการตรวจสอบ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ การให้บริการรักษาความสะอาด ของพนักงาน ณ สถานที่จริง ด้วยระบียบมาตรฐานของทางบริษัท ตั้งแต่ระเบียบเครื่องแต่งกายพนักงาน จนถึงมาตรฐานการทำความสะอาดของพนักงาน และเราพร้อมรับฟัง ความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เรามีอุปกรณ์การทำความสะอาดที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ การทำความสะอาดพื้นผิวแบบต่างๆ ทั้งพื้นหยาบ พื้นเรียบ พื้นที่ในสำนักงาน พื้นที่ในอาคาร ผนัง กระจก และเคมีภัณฑ์ต่างๆ เราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อความสะอาดของทุกสถานที่

ส่วนหนึ่งของ ผลงานเรา

ติดต่อขอใบเสนอราคาได้เลยค่ะ

ติดต่อเรา

เลขที่ 10/144 หมูที่ 3 ถนนพระราม 2 ซอย 28 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 02-476-9065, 02-877-4988, 092-275-6755,
 098-276-6029  แฟกซ์ : 02-476-9011

Email : [email protected]