บริษัท ริช คลีนนิ่ง จำกัด ยินดีต้อนรับ

การตรวจสอบคุณภาพ

การตรวจสอบและประเมินผลงานการทำงานของพนักงาน

ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ พนักงานทำความสะอาด แต่ละที่นั้น จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจของทางบริษัทฯ โดยทางผู้ตรวจสอบ จะเข้าไปรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ทั้งจากพนักงานทำความสะอาดเอง และจากผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

เราจะมีแบบฟอร์มการประเมิน ผลการทำงานของ พนักงานทำความสะอาด ให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่ควบคุมดูแลเรื่องอาคารสถานที่ เพื่อเป็นข้อมูลส่งกลับบริษัท ในการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานทำความสะอาด และความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทรับทำความสะอาด

การบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความสะอาด

ทางบริษัทจะอบรบพนักงานทำความสะอาดทุกคน ให้รู้จักการบำรุงรักษา และใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดให้ถูกต้อง เพื่อช่วยให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ทำความสะอาดประเภทต่างๆ เช่น การบำรุงรักษาประจาวัน,การบำรุงรักษาประจาเดือน และยังจำแนกตามชนิดของอุปกรณ์อีกด้วย

ความพร้อมของพนักงานทำความสะอาด

1. การแต่งกาย

บริษัท มีชุดฟอร์มในการทำงานของพนักงานทำความสะอาด และมีการกำชับให้ พนักงานทำความสะอาดใส่ชุดฟอร์มมาปฏิบัติงานอย่างเรียบร้อย พร้อมทั้งต้องดูแลให้อยู่ในสภาพดีและสะอาด เนื่องจากบริษัทตระหนักว่าพนักงานทาความสะอาดเป็นเสมือนภาพลักษณ์ของ และลูกค้าด้วย

เครื่องแต่งกายแม่บ้าน
เครื่องแต่งกายแม่บ้าน
เครื่องแต่งกายแม่บ้าน
เครื่องแต่งกายแม่บ้าน
เครื่องแต่งกายแม่บ้าน
เครื่องแต่งกายแม่บ้าน
อุปการณ์ แม่บ้าน ทำความสะอาด
น้ำยา แม่บ้าน ทำความสะอาด

2. อุปกรณ์ทำความสะอาด

 • เครื่องขัดพื้น 18 “ พร้อมอุปกรณ์
 • เครื่องขัดเงาพื้น 18 “ พร้อมอุปกรณ์
 • เครื่องดูดฝุ่น
 • เครื่องซักพรม
 • เครื่องมือเช็ดกระจก
 • ถังน้า ขวดฉีดน้ำ
 • ที่ตักขยะ
 • แปลงล้างห้องน้ำ
 • ถุงมือยาง
 • ผ้าปิดจมูก
 • ผ้าสาหรับเช็ดโต๊ะ
 • ผ้าสาหรับเช็ดกระจก
 • ไม้ขนไก่
 • ไม่ปัดหยากไย่
 • ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดเทศบาล
 • ม๊อบถูพื้น ม๊อบดันฝุ่น
 • แปรงซักพรม
 • สก๊อตไบร์ท
 • ที่ปั๊มท่อตัน
 • บันไดอลูมิเนียม
 • ป้ายแสดงการทาความสะอาด
 • รถเข็นขยะชนิดมีฝาปิด ฯลฯ

3. น้ำยาทำความสะอาด

 • น้ำยาล้างพื้นและลอกแว๊กซ์
 • น้ำยาเคลือบเงาพื้น
 • น้ำยาล้างจาน
 • สบู่เหลวล้างมือ
 • น้ำยาทำความสะอาดพื้นประจำวัน
 • น้ำยาขัดเงาพื้น
 • น้ำยาล้างห้องน้ำสุขภัณฑ์
 • น้ำยาถูพื้นประจำวัน
 • น้ำมันดันฝุ่น
 • น้ำยาเช็ดกระจก
 • น้ำยาซักพรม
 • น้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์
 • น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น
 • น้ำยาขัดผนังลิฟท์
 • น้ำล้างและขัดอลูมิเนียม
 • น้ำยาขจัดคราบหินปูน
 • ผงซักฟอก
 • ก้อนดับกลิ่น
 • ฯลฯ

4. ความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

พนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรบ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาด และน้ำยาทำความสะอาดชนิดต่างๆ อย่างน้อย 3 วันและฝึกงานในสถานที่จริงอีก 4 วัน รวมระยะเวลาอบรบทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะมีหัวหน้าพนักงานทำความสะอาด แต่ละเขตปฏิบัติการ คอยดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการทำงานออกมามีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าให้มากที่สุด

อบรม แม่บ้าน ทำความสะอาด