บริษัท ริช คลีนนิ่ง จำกัด ยินดีต้อนรับ

รับสมัครงาน

ร่วมงานกับเรา เพื่ออนาคตที่สดใสของท่าน

บริษัท ริช คลีนนิ่ง จำกัด กำลังเสาะหาบุคลากร ผู้มีใจรักในการรักษาความสะอาด ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 1. เป็นชาย-หญิง อายุ 18 – 50 ปี
 2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต
 4. เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน
 5. ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญาใดๆ มาก่อน (โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นความผิด ลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท)
 6. ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
สวัสดิการพนักงาน
 1. ค่าแรงวันละ 300 – 350 บาท/วัน
 2. เบี้ยขยันเดือนละ 300 บาท
 3. เบี้ยขยัน 300- 500 บาท (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 4. 1 สัปดาห์ มีวันหยุด 1 วัน
 5. มีเงินเบิกทุกวันพุธ
 6. มีประกันสังคม,ลากิจ,ลาป่วย,พักร้อน,นักขัตฤกษ์
 7. ประกันชีวิตวงเงิน 120,000 บาท
 8. จ่ายค่าแรงทุกวันที่ 1 ผ่านบัญชีธนาคาร
สมัครงานกับเรา

สมัครงานกับเรา

ข้อมูลในแบบฟอร์มที่ท่านกรอก จะถูกส่งถึงผู้บริหารของเราทันที

ระบุเบอร์ติดต่อเราจะติดต่อท่านได้เร็วมากขึ้น
Sending